zaterdag, februari 01, 2003

Kinderhuis en School geteisterd door overstromingen

De rivier de Kapuas kan de tropische regens niet meer verwerken en heeft het kinderhuis en de school reeds 3x (!) onder water doen staan. De schade is enorm, het water is verontreinigd en er heersen veel ziekten.

School staat onder water


Kinderhuis onder water


Reden genoeg voor EIim om een actie in touw te zetten voor een medische post. De actie Sport en Spel in Maasland heeft maar liefst € 11.000 opgebracht voor de bouw van een medische post !

Nieuwe bestuurindeling

Rianne Noordzij-Hijweege neemt afscheid na bijna 10 jaar actief betrokken te zijn geweest bij Elim. Rianne blijft nog wel betrokken als lid van het Comité van Aanbeveling. De nieuwe voorzitter Jaco Booster is als donateur al een aantal jaren bij Elim betrokken en is reeds drie maal op bezoek geweest bij het kinderhuis in Kalimantan. Viola Jongste is gekozen tot vice-voorzitter Nederland, Corina Verburg tot secretaris en Tessa Berendse tot penningmeester. Klik hier voor de nieuwe samenstelling van het bestuur.