maandag, september 01, 2003

Wilde Ganzen en NCDO verdubbelen uw gift in kader van speciale verhuizingsactie !

Zoals u zult begrijpen, gaan onze plannen veel geld kosten; in het aankomende jaar is er 80.000 euro (!) nodig om de aanschaf van de grond, het opknappen van de gebouwen, en de eerste verhuizing te kunnen bekostigen. Door de unieke samenwerking van zowel Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) als NCDO (www.ncdo.nl), die beiden hun formele goedkeuring hebben gegeven aan onze plannen, kunnen wij dit financieren. De enige voorwaarde die zij stellen is dat wijzelf wel 35.000 euro moeten ophalen, als dat het geval is dan zullen NCDO en Wilde Ganzen tezamen nog eens 45.000 euro geven, dat is dus meer dan een verdubbeling. Nu is 35.000 euro nog steeds een hele hoop geld, uw extra gift voor het weeshuis is dan ook ontzettend hard nodig om dit mogelijk te maken. HELP DE KINDEREN en GEEF HUN EEN NIEUWE TOEKOMST.

Uw extra verdubbelingsgift kunt u nu storten op giro 40.000 van stichting Wilde Ganzen te Hilversum o.v.v. 'Verhuizing School en Kinderhuis Elim'.