vrijdag, november 25, 2005

Practicumlokalen

Zoals reeds aangegeven worden de nieuwe practicum lokalen door de Bouhuisen Groep gesponsord. Maar waar zijn die practicumlokalen nou precies voor nodig? Een korte uitleg:

Op onze middelbare agrarische school (120 studenten) in Indonesië wordt lesgegeven in veeteelt, landbouw en visserij. Het opdoen van praktijkervaring is voor de kwaliteit van het onderwijs cruciaal. Op dit moment worden praktijklessen voor landbouw provisorisch op het land zelf gegeven en is het lastig om langere experimenten uit te voeren. Voor visserij vinden er experimenten plaats in een zelfgemaakte vijver en wordt de vis regelmatig door de lokale bevolking eruit gevist. Elim heeft dan ook dringend behoefte aan 2 goede practicum lokalen.

Het practicumlokaal voor landbouw is een lokaal waar lessen kunnen worden gegeven in het telen van gewassen. In deze lessen zullen studenten in staat zijn om zelf te experimenten met het opkweken van zaadjes tot volwaardige gewassen. Het zal hierbij voornamelijk om groenten gaan, echter ook bloemen en fruit zullen aan de orde komen. Aangezien het om langdurige experimenten gaat zal het lokaal afsluitbaar moeten zijn en zullen de zaailingen van de diverse klassen separaat en onder de juiste omstandigheden bewaard moeten worden.

Het practicumlokaal voor visserij is een lokaal waar diverse bassins zullen worden gebouwd voor het kweken van diverse soorten vis, de bassins bevatten zuurstofpompen en temperatuurregelaars. In dit lokaal zullen studenten les krijgen in diverse technieken om vissen te kweken. In de diverse bassins zullen vissen in verschillende stadia van ontwikkeling kunnen worden gevolgd. Het lokaal zal moeten kunnen worden afgesloten. Op dit moment gebruiken we visvijvers (zie foto) die vaak worden leegevist door de lokale bevolking.


Het is bekend dat leren door doen meer impact heeft dan leren vanuit de theorie. Met het bouwen van deze 2 practicumlokalen wil Elim de studenten dan ook een leerervaring bieden die hun in staat stelt om straks in de maatschappij beter te kunnen functioneren.

donderdag, november 17, 2005

Persbericht


Hierbij een gedeelte van een officieel persbericht wat deze week eruit is gegaan naar diverse lokale media:

Op donderdag 24 november 2005 vindt om 15.00 uur de officiële start plaats van het bouwproject ’t Gildehof gelegen aan de Wouwermanstraat/Hobbemastraat te Maassluis.

Ter gelegenheid van de start van dit bouwproject financiert de Bouhuisen Groep projectontwikkeling een bouwproject van de Stichting Elim in Indonesië. Het gaat om twee praktijklokalen voor de middelbare agrarische school.

Daarom zal de officiële handeling voor de bouw van de 10 woon-werkunits op 24 november worden verricht door de heer J. Booster, voorzitter Stichting Elim, en de heer A.J.J. Bouhuisen, algemeen directeur Bouhuisen Groep projectontwikkeling
.

Wij zijn natuurlijk erg blij dat de Bouhuisen groep ons op deze wijze sponsort. Wij hebben de afgelopen tijd veel gebouwd in Indonesie en zijn voorlopig nog niet klaar. Sponsoring door de Bouhuisen groep die ook veel bouwprojecten realiseert is dan ook zeer toepasselijk.